ПОДПИС

Отговорен за съдържанието:

Activate Network e.V.
Schandauer Straße 60
01277 Dresden

Phone: +49 351 3117533
Fax: +49 351 3117536
E-Mail: info@activate-network.org

Редакционна отговорност: Mark Blundell

Управителен съвет, овластен да представлява:
Wayne Neuper, Uwe Dittrich, André Nickel

Регистрационен съд: Окръжен съд на Дрезден
Регистрационен номер: VR 11301