За нас

Нашата визия

 

Нашата визия е да
почитаме Христос,
да обучаваме ученици,
да свързваме църковните водачи един с друг,
да основаваме нови църкви и да подкрепяме вече съществуващите.

ПОЧИТ

Според Римляни 12:10 / Филипяни 2:29

 • Почит на Исус Христос като Цар
 • ТОЙ е в центъра на всичко, което правим
 • Нека Той стане познат във всички народи
 • Почит един друг
 • Почит към други подобни организации
 • Почит към водачите, които са служили преди нас
 • Почит към това, което вече е изградено по места
 • Всяко поколение да почита другото

ОБУЧАНИЕ

Според Ефесяни 4:11-12

 • Обучаване на всеки вярващ, така че да достигне зрялост и всяка дарба да действа
 • Обучаване в специфични области на служение
 • Обучаване на дякони и старейшини
 • Обучаване на основатели на нови църкви
 • Изграждане във всяка държава на екипи, които свързва различните места и църкви
 • Наставляване на ключови водачи

СВЪРЗВАНЕ

Според Деяния 9:26-27 и 11:25

 • Свързване на водачите, за да не са сами
 • Свързване с други вече съществуващи мрежи
 • Свързване един с друг на ключови водачи в различни държави
 • Задълбочаване на ключови взаимоотношения чрез изграждането на международен екип, който свързва различните места и църкви

НАЧАЛО

Според Деяния 14:1 и Римляни 15:20

 

 • Създаване на нови църкви
 • Насърчаване на прогресивни промени
 • Разпространяване на нови идеи чрез обучение и дискусии
 • Подкрепа на новаторски инициативи
 • Вдъхновявайте лидерите да предприемат смели стъпки

УКРЕПВАНЕ

Според Деяния 14, 21-23:

 

 • Постоянно посвещение за укрепване на другите
 • Отделяне на време, пари и ресурси за тази важна задача
 • Фокусът е върху укрепването на дяконите и старейшините, на доктрините и ценностите, Правилно приложени към на доктриналните истини според специфичния местен контекст
 • Насърчаване

Нашите ценности

Нашите ценности отразяват убежденията ни и определят поведението ни. Те ни помагат да държим правилната посока и да разпалваме живот.

Те ни помагат да определим как реагираме на всяка нови ситуации и предизвикателства, докато се развиваме и израстваме.

Нашите ценности трябва да са основани на ценностите на Божието царство. Ценностите, които Христос провъзгласи, трябва да бъдат приети, поддържани, живяни и предавани! Най-голямата пречка за културата на Божието царство, е църковната култура и националната култура, в която се намира църквата.

Ключовите ценности, към които се придържаме, докато изграждаме църквата и работим заедно, са:

1.) 1. Исус Христос е центърът на всичко
Той е смисълът на нашето съществуване. Той е пътят, истината и животът. Никой не достига до Отец, освен чрез Него. Той е фокусът ни и Този, който определя всичко, което правим.

2.) Библията е нашето мерило
Библията е Божието Слово към човечеството. Ние не отмахваме, нито добавяме към това слово. Библията е пътеводителят и източникът на мъдростта, от която се нуждаем за всяко решение и за всичко, което градим.

3.) Свърхестествено естествени и естествено свръхестествени
Където е Божият Дух, там е свобода. Ние търсим здравословния баланс между проповядване със сила, стремим се към съвършенство и даваме възможност на Святия Дух да се движи в нашите събрания.

4.) Почит към другите
Проявяваме уважение един към друг, почитаме водачите от миналото, почитаме установеното управление, както и водачите на църквите, с които работим. Почитаме установените структури намясто, уважаваме различните поколения в църквите. Уважението никога не се изисква, а се дава доброволно.

5.) Отдаване на най-доброто от себе си
Даваме най-доброто от себе си според способностите и ресурсите, с които разполагаме в момента. Не спираме да търсим как да правим нещата още по-добре.

6.) Смелост във всякакви времена
Даваме всичко необходимо, за да отключим всичко, което Той има за нашето бъдеще.

7.) Чрезмерна щедрост
Винаги търсим възможност да благословим, дарим и дадем, за да отразим Божието сърце и нашата благодарност за всичко, което Той е направил за нас.

8.) Градеж с перспектива
Градим библейски и ефективни взаимоотношения, които позволяват дългосрочно и устойчиво служение във всяка нация, в която работим.

9.) Характер и харизма вървят заедно
Ценим харизматичността и дарбите, но едновременно с това търсим надеждността и доверието, които произтичат от добрия характер.

10.) В крак с времето
Нашата послание е остава вярно на Божието Слово, но изказа, изразите и цялостното формиране е съобразено с настоящето време. Така то може да бъде адекватно, свежо и творческо, така че да вдъхновява тези, които са далеч от църквата, да потърсят Бога.

11.) Освобождаване потенциала на всеки
Помогнете на всеки вярващ да развие дарбите си, личността си и потенциала си, като разработваме и организираме подходящи обучения и създаваме възможности за служение, където всичко това да бъде практикувано.

12.) Насоченост към народите
Сърцето ни тупти за отделните градове, цели области и нации.

13.) Всички поколения
Всяка църква има нужда както от силата на младото сърце, така и от мъдростта на опита.

14.) По-добре заедно, отколкото сами.
Търсим да установим партньорства, които ще доведат до укрепване на църквите.

15.) Наслада от живота заедно
Не празнуваме само когато целта е постигната, но отбелязваме и зачитаме всяка крачка напред към целта и така се наслаждаваме на живота в пълнота.

Транслокален (свързващ различните места) екип

Ползата за църквите от транслокалния екип.

Транслокалният екип не е друга форма на деноминация, а екип от способни водачи, които имат ясно разбиране за виждането, ценностите и основите, на които се основава и гради църква в наше време, без да се нарушават библейските принципи.

Транслокалният екип не функционира като ръководен орган и няма властта да определя какво да се случва в местната църква. Съвместната работа в Мрежата се обуславя от степента и силата на взаимоотношенията между водачите. Само на такава основа може да бъде изградено силно доверие, на базата на което да се дават и получават съвет и корекции. Старейшините / пастирите в местната църква, са най-висшият човешки авторитет в нея. Отделните църкви, които са част от Мрежата „Activate“ остават автономни. Те осъзнато и доброволно се стремят да работят заедно с другите, защото са разбрали предимствата на партньорството. Разпознават, че в транслокалния екип има водачи с дарби, които могат да помогнат и укрепят църквите им.

Този начин на съвместна работа точно отразява модела, по който новозаветните църкви са работели заедно с тогавашния транслокален, апостолски екип.

Транслокалният екип приема за себе си, че са събрана на принципа, разкрит в Ефесяни 4:11-16 В него има апостоли, пророци, евангелисти, учители и пастири, които подготвят вярващите за служение (ст. 12), укрепяват църквата (ст. 2/ ст. 15-16), опазват единството (ст. 13), подпомагат процеса на израстване до пълна зрялост (ст. 16), осигуряват стабилност (ст. 14) и казват истината със загриженост (ст. 15).

Задачите на екипа

В Деяния 14:21-28 намираме добър пример как трябва да работи транслокалния екип. Ето някои от функциите му:

 • Да проповядва добрата вест и посланието за Божието царство (ст. 21)
 • Да подкрепя вярващите, за да продължават с увереност във вярата си (ст. 22)
 • Да насърчава вярващите (ст. 22)
 • Да ръкополага (или участва в избора на) старейшини (ст. 23)
 • Да пътува по църквите, когато и където има нужда (ст. 24-25)
 • Да дава отчет за постигнатото при посещението, което са направили (ст. 26-27)

Мрежата „Activate“ е изградена от самостоятелни църкви, водени от старейшини / пастири и които са свързани с транслокалния екип чрез тях. Старейшините / пастирите от своя страна, поддържат близка връзка с един или повече от членовете на транслокалния екип, разпознават техните дарби според петкратното служение, в съгласие с визията и ценностите на транслокалния екип.

Членовете на транслокалния екип са под авторитета на техните местни църкви. Това спомага за изграждане на доверие към тях и е изходната позиция, от която служат. Това е и причината, поради която водачите на други църкви биха искали да се доверят безрезервно на техния опит и да потърсят и приемат помощ в какъвто и етап от растеж да се намира църквата им.

 

Екипът на транслокания екип „Activate“ (ТЕА) търси личния контакт с църквите и техните водачи. Стремежът на ТЕА е да върви заедно с местните църкви, да ги укрепва и при нужда да дава добри съвети, с които да напътства всеки в пътя, отреден о.

Запознайте се с екипа

Ние сме разнороден екип от цяла Европа с много опит и голяма любов към Божията църква.

Уейн и Рене Нойпер (Дрезден, Германия)
основатели на Мрежата “Activate”

Валдемар и Олга Ристо (Дрезден, Германия)

Андре и Кати Никел (Дрезден, Германия)

Ант и Хелън Рист (Сейнт Олбънс, Великобритания)

Кристоф и Мариане Верер (Бранденбург ан дер Хавел, Германия)

Клайв и Сандра Кейс (Сейнт Олбънс, Великобритания)

Дирк и Надя Мюлер (Дрезден)

Герфрид и Улла Шмидт (Билефелд, Германия)

Михаил (Мишо) и Евчето (Ива) Стефанови (София, България)

Слава и Саша Балагураслава (Бахмут, Украйна)

Стилиян и Илияна Михайлови (Стара Загора, България)

Уве и Барбел Дитрих (Дрезден, Германия)

Ventcy & Надя Стойков (София, България)

Володимир и Ирина Билик (Лвов, Украйна)

В какво вярваме

Мрежата „Activate” e мрежа от църкви, които имат споделен интерес към изграждането на Божието Царство. Основата на нашата вяра е Библията като слово от Бога.

 

 • Ние приемаме Библията като решаващ авторитет за вярата и живота.
 • Спасението е само по благодат, чрез вяра единствено в Христос.
 • Чрез силата на Светия Дух, тази спасителна Божия благодат, освещава вярващия и му дава възможност да живее богоугоден живот.
 • Водното кръщение чрез потапяне и Господната вечеря са действия, установени от Бога, които трябва да се извършват от църквата до завръщането на Христос.
 • Ние вярваме, че всички дарби на Светия Дух, както са описани в Новия Завет, могат да бъдат ефективни днес в засвидетелстването, че Божието царство е тук на Земята, и в укрепването и изграждането на църквата, за да изпълни своето призвание и мисия.
 • Църквата е основният инструмент, който Бог използва, за да осъществи Своята изкупителна цел в света.

 

Препоръки от нашите партньори

ВЕНЦИСЛАВ СТОЙКОВ

Венцислав Стойков е член на Activate Translocal Team и пастор на Crossroads Church в София, България. Той споделя как и защо работи с Activate Network.

КРИСТОФ ВЕРЕР

Кристоф Верер е член на екипа Activate Translocal и пастор на църквата с изглед в Бранденбург ан дер Хавел, Германия. Той споделя как и защо работи с Activate Network.

ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ МРЕЖАТА „ACTIVATE”

Разговаряйте с нас по време на някое от събитията или кликни тук: